Labolobo%20venue%20logo%20TB

In het totaal zijn we actueel met 8 leden en 3 raadgevers, gepensioneerde leraren, organisator van evenementen, advocaat, journalist, architecten, kunstenaars en psycholoog, allemaal overtuigd van het positieve effect van de artistieke waarde van het maken van linken.

Giulia Sugranyes, Noémi Garel en Steven Palmaers verzekeren de dagelijkse leiding, de coördinatie en de communicatie alsook de animaties en de omkadering van de vele ateliers en activiteiten.

Voor alle ateliers (Project MA en de ruimte Labolobo), doen wij beroep op professionele artiesten en een ploeg van vrijwilligers.
Waarvoor onze oprechte dank ! Wilt u ook deel uitmaken van onze toffe projecten ? Contacteer ons dan zeker !

Het project MA is een initiatief van de Labolobo vzw en staat voor:

isolement van de ouderen breken, hun potentieel (her)waarderen;
sensibiliseren tot intergenerationele solidariteit;
meer sociale cohesie, wederzijdse hulp en overdracht van kennis en ervaring om intergenerationele banden te creëren;
creativiteit en kunst als katalysatoren.

Laureaat in 2016 van de projectoproep“Blossom”, Labolobo wordt begeleid door Solvay Entrepreneurs et Coopcity (Brussels Centrum van Sociale Economie).